Pobierz e-pity 2019

Błędy w PIT-11 i PIT-8C - co zrobić, gdy dostaniesz informacje podatkowe z błędem

Piotr Szulczewski 05.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zdarza się, że podatnik otrzyma informacje o dochodach i zaliczkach zawierające błędy. Czy w takim przypadku powinien on wezwać płatnika do korekty przekazanych mu druków?

Tak samo, jak roczną deklarację podatkową, informacje PIT-11 czy PIT-8C można korygować. Korekta dotyczyć może każdej pozycji tego druku, zatem zarówno pól wskazujących kwoty wynagrodzenia czy zaliczek na podatek, jak i danych identyfikacyjnych podatnika.

Błędy w PIT-11 lub PIT-8C
Źródło: Thinkstock

Dla podatnika najistotniejsze jest, by dane z PIT-11 zgadzały się z kwotami zarobków i zaliczek na podatek, które przekazywane były przez pracodawcę. PIT-11 jest bowiem podstawowym dokumentem, na podstawie którego wypełnia on swoje zeznanie podatkowe. Błędy w informacjach od płatnika nie pozwalają podatnikowi wykazywać w rocznej deklaracji PIT danych innych niż prawidłowe, tzn. od chwili złożenia zeznania rocznego (np. PIT-37) to na podatniku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wskazanie wysokości zarobku czy odprowadzenie poprawnych kwot podatku dochodowego. Stąd istotnym jest, by dane w deklaracji rocznej podane były prawidłowo. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania z tytułu umów o pracę, zlecenie, dzieło i umów podobnych, ale wyłącznie do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Rozliczenie roczne podatku pozostaje już obowiązkiem podatnika i na nim spoczywa odpowiedzialność za poprawne jej sporządzenie.

Podatnik, który dostrzeże błąd powinien o tym fakcie zawiadomić płatnika (pracodawcę). Ten może ustosunkować się do zgłoszenia podatnika i wysłać mu ponownie skorygowaną informację PIT-11 (PIT-8C). Prawo nie zawiera terminu na ostateczny termin korygowania tych informacji, stąd może mieć ona miejsce również w miesiącu marcu lub kwietniu. Ważne jedynie, by pierwotna informacja trafiła do podatnika przed końcem lutego 2015 r.

Jeżeli płatnik nie skoryguje dostrzeżonych błędów podatnik powinien sam wyliczyć swój podatek roczny, a wraz z deklaracją podatkową przekazać do organu podatkowego wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w kwotach między informacją PIT-11 (PIT-8C) a deklaracją roczną. Ułatwi to proces weryfikacji błędu.


Błędy w wypłacie wynagrodzenia lub pobranych zaliczkach a kwoty w informacji PIT-11 dla podatnika

Zdarza się, że płatnik popełni błąd w kwotach pobieranych z wynagrodzenia pracownika lub że wypłaci on wynagrodzenie w innej kwocie, niż należna. W takim przypadku informacje podatkowe powinny odzwierciedlać to, co miało miejsce, a zatem zawierać kwoty faktycznych wypłat, tych błędnych. Wyjątkowo PIT-11 będzie wskazywał kwoty prawidłowe, jeżeli płatnik do końca roku zorientuje się, że popełnił błąd przy wypłatach i przed końcem roku dokona korekty zaliczek lub korekty przekazywanego wynagrodzenia.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl