Pobierz e-pity 2019

Biura rachunkowe i niektórzy płatnicy wyślą PIT tylko przez Internet

Iwona Maczalska 15.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rok 2015 przyniósł ze sobą liczne zmiany w zakresie terminów sporządzania oraz przekazywania druków PIT przez płatników do urzędów skarbowych. Zmiany dotyczą również formy sporządzania deklaracji.

Od stycznia 2015 roku zmianie uległy terminy oraz formy przekazywania deklaracji i informacji podatkowych przez płatników podatku PIT do urzędów skarbowych. W 2015 roku kluczowe jest określenie liczby podatników w stosunku do których podmiot składający te druki pełni rolę płatnika podatku PIT. Od liczby tej uzależnione jest bowiem to, czy może on sporządzić deklaracje w papierowej formie, czy musi wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe terminy przekazywania deklaracji do płatników i urzędów skarbowych

Elektroniczne druki dla biur rachunkowych i płatników rozliczających
więcej niż 5 podatników

Zmiany obowiązujące od stycznia całkowicie pozbawiają prawa do rozliczenia w sposób tradycyjny, na papierowych drukach płatników, którzy rozliczają więcej niż 5 podatników. Płatnicy ci zobowiązani będą w 2015 roku sporządzić druki w formie elektronicznej i przesłać je do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci internet. Obowiązek zachowania formy elektronicznej dotyczy wyłącznie druków przekazywanych do urzędów skarbowych. Druki dla podatników nadal można sporządzać w formie papierowej i przekazywać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty polskiej.
 

Zasady składania elektronicznych druków PIT (wideo)

Jak wysłać elektroniczne druki przez Internet?

Płatnicy, którzy zmuszeni są do sporządzenia elektronicznych druków i ich wysyłki przez internet mogą skorzystać z kilku możliwości:

  1. wysyłki deklaracji poprzez UBD (Uniwersalną Bramkę Dokumentów) - http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow/bramka-ubd
  2. wysyłki deklaracji przez portal ePUAP – w tym celu należy utworzyć nowy profil płatnika a następnie potwierdzić go w dowolnym urzędzie skarbowym lub zakładzie ubezpieczeń społecznych. http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta/
  3. wysyłki druku za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych – niektóre programy do rozliczeń rocznych dają możliwość utworzenia i wysłania elektronicznej deklaracji do urzędu skarbowego. Druki PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R wysyłane przez płatników będących osobami fizycznymi nie wymagają korzystania z tradycyjnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego, a jedynie danych autoryzujących.

Iwona Maczalska,
PIT.pl