Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT

Iwona Maczalska 16.01.2018 13:00 (aktualizacja: )

2018-01-17

Ministerstwo Finansów zachęca do zakładania bezpłatnego profilu zaufanego eGo dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy szybko i bezpiecznie wyślą do urzędu skarbowego plik JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT za styczeń mikroprzedsiębiorcy prześlą do 26 lutego.

Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT

Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT / YAY foto

 

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom alternatywę dla płatnego e-podpisu, służącego do uwierzytelniania comiesięcznych plików JPK_VAT. Alternatywą tą jest profil zaufany eGo będący narzędziem za pomocą którego przedsiębiorca potwierdzi swoją tożsamość i wyśle plik JPK_VAT do administracji skarbowej.

<< MF wyśle SMS z informacją o błędach w pliku JPK_VAT >>

 

Jak założyć profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT?

Profil zaufany eGo można założyć przez Internet na trzy sposoby:

  1. Za pośrednictwem internetowego konta bankowego – o ile bank z którego korzysta przedsiębiorca taką funkcje posiada oraz
  2. Za pośrednictwem certyfikatu kwalifikowanego – w przypadku przedsiębiorców, którzy już posiadają certyfikat kwalifikowany,
  3. Osobiście w punktach potwierdzających – w bankach i urzędach.

Szczegółową instrukcję zakładania profilu zaufanego można znaleźć na stronie obywatel.gov.pl.

Termin ważności profilu zaufanego

Profil zaufany zakładany przez przedsiębiorcę nie jest wydawany bezterminowo. Profil zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie tego czasu przedsiębiorca ma możliwość przedłużenia jego ważności o kolejne 3 lata.

Iwona Maczalska, PIT.pl