Będzie nowy załącznik do deklaracji PIT - PIT/BR

Piotr Szulczewski 01.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Należy przygotować się na nowy obowiązek podatkowy. W związku z ulgą na działalność innowacyjną podatnicy będą zobowiązani wypełniać nowy załącznik do deklaracji PIT-37, PIT-36L i PIT-36. Skutek zmian odczują również podatnicy, którzy z ulgi na innowacyjność nie korzystają – zmianie ulegną bowiem również załączniki PIT/O, PIT/D oraz PIT/28B.

Będzie nowy załącznik do deklaracji PIT - PIT/BR

Źródło: FORUM

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767), które wprowadziły do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) ulgę na działalność badawczo– rozwojową (ulga B+R).

Ulga B+R ma zastosowanie do podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatkowej. Nie ma zastosowania do podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowy załącznik dla rozliczających ulgę B+R

Wejście w życie przepisów regulujących ulgę B+R skutkuje koniecznością zmiany zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: PIT-36 i PIT- 36L.

Jako że ulga daje prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania określonej

kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową (koszty kwalifikowane), ulgę wykazuje się nie tylko w deklaracji podatkowej ale również rozlicza się ją poprzez złożony z deklaracją podatkową załącznik.

Ze względu na różnice pomiędzy tym odliczeniem, które dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a innymi odliczeniami skierowanymi do ogółu podatników, a w szczególności ze względu na ustalanie zasad rozliczania kosztów kwalifikowanych, ustawodawca zdecydował się nie wprowadzać ulgi do dotychczasowego załącznika PIT/O, przeznaczonego na rozliczanie ulg podatkowych, lecz wprowadzić nowy wzór załącznika specjalnie dla rozliczających ulgę na działalność innowacyjną – PIT/BR.

Zmiany w pozostałych załącznikach do deklaracji podatkowych

Wprowadzenie ulgi podatkowej spowoduje jednak również że pozostali podatnicy będą zmuszeni korzystać z nowych wersji załączników PIT/O, PIT/D i PIT-28/B. Zmiany te mają charakter porządkujący oraz dostosowujący, zatem nie ulegają szerokiej modyfikacji, niemniej podatnicy będą musieli korzystać z nowych wersji załączników:

  • PIT-28/B – w wersji 14,
  • PIT/O – w wersji 22,
  • PIT/D – w wersji 26.

Nowe wersje tych załączników stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r. Prawidłowe jest jedynie zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących dotychczas przed dniem zmiany przepisów. Na chwilę obecną nie zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie w trakcie 2016 r. – w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na tę chwilę nie opracowano jeszcze załącznika PIT/BR, dotyczącego ulgi na działalność innowacyjną.

Piotr Szulczewski, PIT.pl