Pobierz e-pity 2019

Będzie nowy wzór zgłoszenia SD-Z2

Iwona Maczalska 08.07.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaMinisterstwo Finansów pracuje nad nowym wzorem zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Nowy wzór SD-Z2 ma wejść w życie jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Finansów wydało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych zmieniające deklarację SD-Z2. Nowy wzór deklaracji jest odpowiedzią na zmianę brzmienia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w wyniku którego podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na inny rachunek płatniczy.

W związku z tym zmiany wymaga część H deklaracji SD-Z2 ,,Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy”. Kosmetycznej zmianie ulegnie również część J deklaracji ,,Podpis nabywcy i pełnomocnika”.

Nowy wzór deklaracji SD-Z2 ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie obowiązujące wzory druków dotyczących nabycia własności rzeczu lub praw majątkowych:
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-3 (4) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników
SD-3/A (4) Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (4) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

 

Stary wzór SD-Z2 do 30 czerwca 2015 r.

Projekt zakłada również, że w przypadku, gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym - podatnik będzie miał możliwość do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 roku - złożyć zgłoszenie według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie niniejszego projektu.

Iwona Maczalska,
PIT.pl