Pobierz e-pity 2019

Będzie nowy wzór zgłoszenia SD-Z2

Iwona Maczalska 14.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Nowy wzór SD-Z2 ma wejść w życie 25 października 2014 r.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Nowy wzór deklaracji SD-Z2

W przypadku, gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 (5) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 
- wersja obowiązująca od 25 października

Nowy wzór deklaracji SD-Z2 wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 25 października 2014 roku.

Iwona Maczalska
PIT.pl