Będzie nowe PKWiU dla celów VAT - ostatnie miesiące obowiązywania PKWiU 2008

Piotr Szulczewski 03.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Będzie nowe PKWiU dla celów VAT - ostatnie miesiące obowiązywania PKWiU 2008

Od stycznia 2016 r. obowiązuje już nowe PKWiU (2015). Dla celów podatkowych podatnicy nadal powinni stosować jednak dotychczasowe zasady klasyfikacji obowiązujące od 2008 r. Sytuacja ta nie potrwa jednak długo i należy się przygotować na zmianę grupowań i wprowadzenie zasad wynikających z nowego PKWiU.


Będzie nowe PKWiU dla celów VAT - ostatnie miesiące obowiązywania PKWiU 2008

Źródło: YAY foto

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie stosowane w celu grupowania i statystyki towarów i usług – rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676). Klasyfikacja wykorzystywana jest do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Mimo że rozporządzenie weszło już w życie, klasyfikacja nie jest jeszcze wykorzystywana jako wiążąca w znacznej części czynności prowadzonych przez przedsiębiorców. Po pierwsze równoległe stosowanie w 2016 r. jest dopuszczalne w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Nowe PKWiU wiążące i stosowane samodzielnie będzie dopiero od 2017. Obecnie możliwe jest stosowanie zarówno PKWiU 2015 jak i PKWiU 2008.

Które PKWiU stosować w sprawach podatkowych?

Do celów:

  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

- do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W efekcie jeszcze do końca grudnia 2016 r. podatnicy powinni stosować dotychczasową statystykę, wykorzystując jednocześnie okres przejściowy na przygotowanie się do wprowadzenia nowego PKWiU.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Ta sama zasada dotyczy podatków dochodowych – w efekcie jeżeli ustawa podatkowa wskazuje na czynność, w której powołuje się na klasyfikację PKWiU, podatnik powinien skonfrontować, czy jego towar i usługa, której czynność zgodnie z ustawą podatkową dotyczy, faktycznie należy do przywołanego grupowania statystycznego PKWiU.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

PKWiU