Będzie nowa ustawa - Prawo przedsiębiorców

Iwona Maczalska 24.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-11-23

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców

Nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców / YAY foto

 

21 listopada do Sejmu wpłynął projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców autorstwa Rady Ministrów. Ustawa ta jest odpowiedzią na planowane zmiany, mające wejść w życie w ramach pakietu ,,Konstytucji biznesu”. Mowa w szczególności o:

  1. Ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców – wprowadzająca nową instytucję Rzecznika Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  2. Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – która ma usprawnić działanie CEiDG oraz wprowadzić Punkt Informacji dla Przedsiębiorców (PIP),
  3. Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – określająca normy prawne wykonywania działalności gospodarczej i transgranicznej działalności usługowej na terytorium RP przez przedsiębiorców zagranicznych.

Ustawa - Prawo przedsiębiorców (PP ) obowiązująca do 1 marca 2018 roku

Projektodawcy zakładają wejście w życie ustawy – Prawa Przedsiębiorców (PP) już 1 marca 2018 roku. Wyjątkiem stanowić ma ulga na start, której wejście w życie planowane jest na 31 marca 2018 roku oraz niektóre przepisy ustawy o CEIDG ( w tym m.in. dotycząca nowych zasadach składania wniosku o niezaleganiu z podatkami) – zaplanowana na 1 lipca 2018 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl