Będzie nowa stawka podatku CIT

Piotr Szulczewski 04.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Oprócz dotychczasowych 19% i 15% stóp podatkowych, podmioty płacące podatek dochodowy od osób prawnych będą w najbliższym czasie opodatkowane nową, niższą – trzecią już stawką. Wynikać ona będzie z kategorii prowadzonej przez nie działalności.

[aktualizacja 26.09.2018r.]: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Będzie nowa stawka podatku CIT

Będzie nowa stawka podatku CIT / YAY foto

Podstawą do nowej stawki podatkowej ma być zaplanowana na II kwartał 2018 r. ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Zmiana przepisów i obniżenie stawki podatkowej CIT dla takich podmiotów ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

 

Nowa preferencyjna stawka podatku CIT tylko dla wybranych

 

Spółki na wzór typu REIT (Real Estate Investment Trust) mają skupić w sobie rozproszony do tej pory, polski rynek nieruchomości i stworzyć lepsze warunki do prowadzenia działalności przez duże podmioty prowadzące tego rodzaju działalność. Zmiana przepisów umożliwi także zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych na krajowym rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, jak również pozwoli na zaangażowanie na tym rynku tych inwestorów detalicznych, którzy z różnych względów nie są zainteresowani inwestycjami bezpośrednimi.

Proponowane zmiany w systemie podatku CIT oraz w stawce podatkowej dla inwestujących w najem

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), będącej spółką akcyjną, której głównym przedmiotem działalności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Preferencje podatkowe mają dotyczyć nie tylko samych spółek, ale również akcjonariuszy, czyli ostatecznych recypientów zysków generowanych przez spółki. Preferencje podatkowe pojawią się zatem zarówno w podatku CIT (na poziomie spółki), jak i PIT (na poziomie inwestorów).

W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest preferencyjna 8,5% stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych.

Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Na poziomie akcjonariuszy proponowane jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl