Będzie łatwiej dokonać wysyłki pliku JPK od stycznia 2018 roku

Iwona Maczalska 17.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów przygotowało uproszczony plik JPK_VAT zawierający mniejszą liczbę obowiązkowych pól do wypełnienia. Nowa struktura JPK_VAT obowiązywać zacznie od 1 stycznia 2018 roku.

Uproszczony plik JPK od stycznia 2018 roku
Uproszczony plik JPK od stycznia 2018 roku / YAY foto

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje społeczne z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia i wysyłki plików JPK_VAT, resort finansów postanowił uprościć strukturę plików JPK_VAT. W myśl zmian plik ten będzie można nie tylko wypełnić szybciej, lecz także w przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnić je bez konieczności odbywania wizyty w urzędzie skarbowym.

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

Uporządkowana struktura JPK_VAT

Wśród planowanych przez Ministerstwo modyfikacji znajduje się uporządkowanego samego pliku JPK_VAT. Zmienią się zasady oznaczania kolejnych plików JPK, które przesyła się za ten sam okres.

W myśl zmian:

  • pierwszy plik JPK składany za określony okres, w polu ,,cel złożenia” będzie zawierać oznaczenie ,,0”,
  • pierwsza korekta będzie miała oznaczenie ,,1” – a następne będą kolejno numerowane.

Usunięta zostanie również możliwość przesyłania kilku plików JPK (kolejno ponumerowanych) za jeden okres.

Internetowy kontakt urzędu skarbowego z podatnikiem

Ułatwieniem będzie również skrócenie drogi komunikacji pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym w przypadku pojawienia się wątpliwości dot. przesłanego pliku JPK. Dzięki dodatkowemu polu ,,adres e-mail”, jaki znaleźć ma się w uproszczonej wersji pliku urząd będzie mógł skontaktować się z podatnikiem mailowo – bez konieczności odbywania osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Testowa wysyłka pliku JPK_VAT

Przedsiębiorcy mający obawy przed sporządzaniem i wysyłką plików JPK_VAT od stycznia 2018 roku mogą dokonać testowej wysyłki tego pliku. Służy do tego specjalnie przygotowana przez ministerstwo finansów narzędzie dostępne na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk.

<< więcej o testowej wysyłce pliku JPK_VAT

Iwona Maczalska, PIT.pl
na podstawie mf.gov.pl