Będą niższe odsetki od zaległości podatkowych

Iwona Maczalska 08.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

2014-10-09

Rada Polityki Pieniężnej po ponad roku stabilności stóp procentowych podjęła decyzję o kolejnej ich obniżce. Zmiana wysokości stóp procentowych wpłynie na wysokość odsetek podatkowych oraz odsetek maksymalnych.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Decyzja ta jest pewnym zaskoczeniem, bowiem ostatnie zmiany stóp procentowych miały miejsce ponad rok temu - w 4 lipca 2013 roku.

W związku z decyzją RPP od jutra zacznie obowiązywać nowa, niższa stawka:

  • stopy referencyjnej 2% w skali rocznej,
  • stopy lombardowej 3% w skali rocznej,
  • stopy depozytowej 1% w skali rocznej,
  • stopy redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej.

Stopa kredytu lombardowego spadła z 4,00% do 3%. Oznacza to, że od 09 października 2014 roku zaczną obowiązywać niższe odsetki od zobowiązań podatkowych.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą obecnie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

Skorzystaj z kalkulatora odsetek!

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
8%6,0%09.10.2014
10 % 7,50 % 04.07.2013

Z dniem 9 października 2014 roku obniżone zostaną także odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
12% rocznie09.10.2014
16% rocznie 04.07.2013

 

Iwona Maczalska,
PIT.pl