Pobierz e-pity 2019

Będą duże zmiany w urlopach rodzicielskich

Iwona Maczalska 26.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Będą duże zmiany w urlopach rodzicielskich

Już w najbliższym czasie spodziewać się możemy kolejnych, bardzo istotnych zmian w zakresie wykorzystania płatnych urlopów rodzicielskich. Tym razem z propozycjami zmian wyszedł Prezydent Bronisław Komorowski.

Prezydent Bronisław Komorowski prowadzi prace nad projektem nowej ustawy prorodzinnej. Zakłada on wprowadzenie znaczących zmian w zakresie urlopów rodzicielskich oraz dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 lat.

Urlop rodzicielski wykorzystasz w terminie 6 lat

Kluczową modyfikacją zaproponowaną przez Prezydenta jest zmiana terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów z urlopu rodzicielskiego skorzystać można tylko bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to w konsekwencji, że z urlopu rodzicielskiego można skorzystać wyłącznie w okresie przypadającym bezpośrednio po porodzie.

Prace nad projektem zmian zakładają nie tylko połączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim, lecz także umożliwienie wykorzystania 16 tygodni tego urlopu w późniejszym terminie. Przy czym terminem granicznym ma być koniec roku, w którym dziecko pójdzie do szkoły, a więc skończy 6 lat.

16 tygodni urlopu rodzicielskiego do wykorzystania przez 6 lat
Źródło: Thinkstock

Wniosek o urlop rodzicielski w terminie 21 dni

Wśród zmian znaleźć ma się również ujednolicenie terminów, w jakich należy składać wnioski o udzielenie połączonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wniosek ten będzie trzeba składać w terminie 21 dni od dnia porodu, a nie jak dotychczas w terminie 14 dni.

16 godzin zamiast 2 dni płatnej opieki nad dzieckiem do 14 lat

Kolejna propozycją jest zmiana zapisu art. 188 Kodeksu pracy, w myśl której pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zmiana ta ma polegać na zastąpieniu określenia 2 dni – 16 godzinami pracy. Modyfikacja ta ma umożliwić wykorzystanie rodzicom dni wolnych na opiekę nad dzieckiem nie tylko w wymiarze dniowym, lecz także w wymiarze godzinowym.

Iwona Maczalska,
VAT.pl