Abolicja podatkowa przedawni się z końcem 2013 r.

Piotr Szulczewski 19.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiOd 2014 r. abolicja podatków zagranicznych przestanie być przedmiotem kontroli podatkowych. Od stycznia 2014 r. przedawnieniu ulegają bowiem zobowiązania w podatku PIT, które wykazane zostały w deklaracji składanej w 2008 r., dotyczącej przychodów z roku 2007. Do końca 2013 r. organy podatkowe mają zatem czas na kontrolę podatników, którzy korzystali z abolicji podatkowej lub którzy zarobkowali za granicą w roku 2007, nie korzystając z przywilejów, jakie abolicja im oferowała. 

Zadaniem abolicji podatkowej, a obecnie ulgi abolicyjnej jest zrównanie w skutkach podatkowych zarobkowania w krajach, w stosunku do których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zastosowanie w Polsce zasady zwolnienia z progresją z przychodami z krajów, dla których umowa wskazuje zasadę odliczenia proporcjonalnego.

Dochody zagraniczne

Podstawą abolicji podatkowej była ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894). Ulga abolicyjna wprowadzona została do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie art. 27g i skutkuje odliczeniem kwoty od podatku dochodowego.

Podatnicy, którzy do końca roku 2007 korzystali z abolicji podatkowej zobowiązani są do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. Termin to 5 lat licząc od końca roku, w którym złożyli zeznanie podatkowe za rok, który rozliczali i za który korzystali z abolicji.

Od 2008 r. ablicję dochodów zastąpiła ulga abolicyjna przewidziana art. 27g ustawy o PIT (odpowiednio ustawą o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych). Abolicja zastąpiona została zatem prawem odliczenia od podatku różnicy podatku od przychodu zagranicznego, który podatnik musiałby zapłacić przy zastosowaniu metody proporcjonalnego zagranicznego w miejsce wyłączenia z progresją.

Piotr Szulczewski
PIT.pl