7- dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego - zmiany przepisów

Iwona Maczalska 29.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

7- dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego – zmiany przepisów

W najbliższym czasie spodziewać się możemy modyfikacji przepisu nakładającego na pracownika obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA w terminie 7 dni od jego otrzymania. Wszystko za sprawą najnowszego projekt MPiPS przyjętego w zeszłym tygodniu przez Sejm.

 

e-Zwolnienia 2018: czy to koniec 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia?

Sejm na ostatnim posiedzeniu przyjął bez poprawek projekt zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W myśl zmian od 2016 roku likwidacji mają podlegać wszystkie tradycyjne, papierowe zwolnienia lekarskie. Zwolnienia te mają być zastąpione elektronicznym drukiem (eZwolnieniem) automatycznie wysyłanym zarówno do pracodawcy jak i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wystawianie zwolnień lekarskich i dostarczanie ich do pracodawcy - zmiany
Źródło: EastNews

Zwolnienie lekarskie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 512) pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obniżeniem o 25% wysokości zasiłku, jaki przysługuje za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy?

Zwolnienie lekarskie po zmianie przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami doręczanie wystawionego zwolnienia lekarskiego będzie następowało poprzez skrzynkę podawczą ZUS-u na profil informacyjny pracodawcy, a w przypadku jego braku w formie tradycyjnej poprzez przekazania jak dotychczas druku zwolnienia bezpośrednio przez pracownika do pracodawcy. W przypadku wystawienia zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej pracownik zostanie zwolniony z dotychczasowego obowiązku samodzielnego przekazania druku zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia uzyskania zaświadczenia.

Pracodawcy, którzy nie założyli profilu informacyjnego, a więc nie mają możliwości odbierania zaświadczeń w formie elektronicznej zobowiązani będą do informowania ubezpieczonego pracownika w pierwszym dniu podlegania przez niego ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania papierowego zaświadczenia lekarskiego. W przypadku tych pracowników 7 dniowy termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie nadal obowiązujący.

Profil zaufany pracodawcy do 31 grudnia 2015 r.

W myśl zmian zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez zaufany profil ePUAP – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wystawione w drodze elektronicznej zaświadczenie zostanie przekazane przez lekarza na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS-u, a następnie do płatnika składek (pracodawcy) za pośrednictwem ,,profilu informacyjnego płatnika składek”.

Profil ten będzie możliwy do utworzenia samodzielnie przez płatnika składek za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Płatnik zobowiązany będzie do utworzenia profilu informacyjnego nie później niż do 1 grudnia 2015 roku. W przypadku nieutworzenia profilu pracodawca zobowiązany będzie poinformować na piśmie, do dnia 31 grudnia 2015 roku o konieczności przekazywania papierowych zwolnień lekarskich od 1 stycznia 2016 roku wszystkich swoich pracowników.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe wskazane w projekcie zakładają, że elektroniczne zwolnienia lekarskie będą systematycznie wprowadzone do obiegu od stycznia 2016 roku. Ze względu jednak na konieczność dostosowania systemu obsługującego eZwolnienia, jak i przygotowania lekarzy wystawiających elektroniczne zwolnienia - przepisy przewidują, że do końca 2017 roku będą obowiązywać zarówno papierowe wersje zwolnień lekarskich, jak i elektroniczne. Po 2017 obowiązywać będą już tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Iwona Maczalska,
VAT.pl