Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

3010 zł jednorazowego świadczenia dla przedsiębiorców znad Odry. Kody PKD i powiaty

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku sytuacji ekologicznej na Odrze będą mogli liczyć na jednorazowe świadczenie pomocowe w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Aby jednak z niego skorzystać należy posiadać odpowiedni kod PKD działalności gospodarczej.

» Rząd pomoże przedsiębiorcom poszkodowanym sytuacją na Odrze

Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku sierpniowej sytuacji ekologicznej na Odrze mogą ubiegać się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł. Muszą jednak spełnić trzy warunki:

  1. Posiadać kod PKD zawarty w wykazie wskazanym w rozporządzeniu. Przy czym działalność musiała być określona ww. kodem  na dzień 31 lipca 2022 r.
  2. Działalność musi być prowadzona w określonym rozporządzeniem powiacie na obszarze którym znajdują się  gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r., była prowadzona pozarolnicza działalność,
  3. Zanotować spadek przychodu o minimum 50% w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

» Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry w Senacie

Powyższe kryteria zostały szczegółowo określone w najnowszym projekcie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 roku w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze.

 Świadczenie pomocowe dla przedsiębiorców znad odry

Źródło: shutterstock

Jednorazowe świadczenia - kody PKD działalności

Zgodnie z projektem rozporządzenia kody, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r., pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca, uprawniające do świadczenia są następujące:

L.p.

Kod PKD

Nazwa

1.

03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich

2.

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

3.

03.21.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

4.

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

5.

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

6.

10.52.Z

Produkcja lodów

7.

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

8.

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i

mięczaki

9.

47.23.Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10.

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

    11.

50.10.Z

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

    12.

50.30.Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

13.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

14.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

15.

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

16.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

17.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

18.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

19.

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

20.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

21.

77.34.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

22.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

23.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

24.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

25.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

26.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

27.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Źródło: legislacja.gov.pl

Powiaty uprawnione do pomocy

Aby skorzystać z pomocy, działalność gospodarcza musi być rówież prowadzona w jednym ze wskazanych w projekcie rozporządzenia powiecie. Wśród powiatów objętych pomocą znajdują się: 

L.p.

Powiat

Województwo

1.

głogowski

dolnośląskie

2.

górowski

dolnośląskie

3.

legnicki

dolnośląskie

4.

Legnica (miasto na prawach powiatu)

dolnośląskie

5.

lubiński

dolnośląskie

6.

oławski

dolnośląskie

7.

średzki

dolnośląskie

8.

trzebnicki

dolnośląskie

9.

wołowski

dolnośląskie

10.

wrocławski

dolnośląskie

11.

Wrocław (miasto na prawach powiatu)

dolnośląskie

12.

gorzowski

lubuskie

13.

Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)

lubuskie

14.

krośnieński

lubuskie

15.

nowosolski

lubuskie

16.

słubicki

lubuskie

17.

sulęciński

lubuskie

18.

wschowski

lubuskie

19.

zielonogórski

lubuskie

20.

Zielona Góra (miasto na prawach powiatu)

lubuskie

21.

brzeski

opolskie

22.

kędzierzyńsko-kozielski

opolskie

23.

krapkowicki

opolskie

24.

opolski

opolskie

25.

Opole (miasto na prawach powiatu)

opolskie

26.

raciborski

śląskie

27.

wodzisławski

śląskie

28.

goleniowski

zachodniopomorskie

29.

gryfiński

zachodniopomorskie

30.

kamieński

zachodniopomorskie

31.

myśliborski

zachodniopomorskie

32.

policki

zachodniopomorskie

33.

sławieński

zachodniopomorskie

34.

Szczecin (miasto na prawach powiatu)

zachodniopomorskie

35.

Świnoujście (miasto na prawach powiatu)

zachodniopomorskie

Źródło: legislacja.gov.pl

Wniosek o pomoc tylko elektronicznie

Wniosek o jednorazowe świadczenie będzie trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.