Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry w Senacie

Redakcja PIT.pl

Minister Marlena Maląg w Senacie przedstawiła przepisy ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców z powiatów nadodrzańskich. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

» Rząd pomoże przedsiębiorcom poszkodowanym sytuacją na Odrze

Najważniejsze jest to, aby te środki jak najszybciej trafiły do płatników składek, tak żeby nikt nie był pozostawiony sam sobie. Chcemy też, aby to rozwiązanie było elastyczne, dlatego w tej ustawie daliśmy sobie dyspozycję do wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w którym będą zawarte kody PKD działalności objętych wsparciem – mówiła minister.

Ustawa o pomocy odrzanom w Senacie

Źródło: shutterstock

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o min. 50 proc.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:

  • turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
  • gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
  • sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).

Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r.

Za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

Źródło: MPiPS