114 dni wolnych od pracy w 2018 roku

Iwona Maczalska 21.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

W 2018 roku pracownicy będą odpoczywać krócej niżeli w roku bieżącym. Wszystko za sprawą dni świątecznych, jakie będziemy obchodzić w przyszłym roku.

114 dni wolnych od pracy w 2018 roku
Dni wolne w 2018 roku / YAY foto

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2018 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin, a nie 2000 jak miało to miejsce w roku 2017.

<< Okresy rozliczeniowe w 2018 roku >>

Dni świąteczne w 2018 roku

Na wymiar czasu pracy pracowników duży wpływ mają dni świąteczne. Mogą one bowiem znaczącą obniżyć czasu pracy. Należy pamiętać, że w przypadku pracowników zatrudnionych w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy czas pracy nie zostanie obniżony przez każde święto przypadające w miesiącu. Wymiar czasu pracy obniży każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

<< Wymiar czasu pracy w 2018 roku >>

Oznacza to, że oprócz świąt przypadających w niedzielę, wszystkie pozostałe obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2018 roku tylko 3 święta przypadną w niedzielę.

Święta przypadające w niedzielę w 2018 roku

Liczba niedziel w 2018 roku Święta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

1 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

20 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

11 listopad - Narodowe Święto Niepodległości

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Wszystkie dni świąteczne jakie wystąpią w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Dni świąteczne w 2018 roku

Święto Data występowania Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia 2018 r.

poniedziałek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2018 r.

sobota

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

1 kwietnia 2018 r.

niedziela

Drugi dzień Wielkiej Nocy

2 kwietnia 2018 r.

poniedziałek

Święto Państwowe

1 maja 2018 r.

wtorek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2018 r.

czwartek

Pierwszy dzień Zielonych Świątek

20 maja 2018 r.

niedziela

Dzień Bożego Ciała

31 maja 2018 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2018 r.

środa

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.

czwartek

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018 r.

niedziela

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia

25 grudnia 2018 r.

wtorek

Drugi dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia 2018 r.

środa

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Jedno święto przypadające w sobotę w 2018 roku

W 2018 roku wystąpi wyłącznie jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Mowa tu o święcie Trzech Króli, które obchodzimy 6 stycznia. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2018 roku:

  • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
  • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
  • liczba dni wolnych od pracy wyniesie 114.

Szczegółowy wymiar czasu pracy pracowników, obowiązujący w przyszłym roku przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych

Styczeń

168

21

10
(wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

160

20

8

Marzec

176

22

9

Kwiecień

160

20

10

Maj

160

20

11

Czerwiec

168

21

9

Lipiec

176

22

9

Sierpień

176

22

9

Wrzesień

160

20

10

Październik

184

23

8

Listopad

168

21

9

Grudzień

152

19

12

Łącznie:

2008*

251*

114*

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Iwona Maczalska, PIT.pl