Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zbycie udziałów a PIT - spółki i akcje

04.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Spółki i akcje

Zbycie udziałów a PIT

W związku ze zbyciem udziałów podatnik powtórnie musi rozliczyć transakcję obrotu tymi prawami. Przychód ze zbycia udziałów zalicza się do źródła – kapitały pieniężne. Możliwy jest również handel udziałami w ramach działalności gospodarczej (jeżeli podatnik wskaże przedmiot swojej działalności – taką metodę rozliczania przychodów).

Koszty zbycia udziałów

Koszty zbycia ustala się w wartości:

  • nominalnej udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – w przypadku udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
  • w przypadku nabycia za pieniądze – w wartości wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych;
  • w przypadku nabycia wcześniej w zamian za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa - przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji tego przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia,
  • w przypadku podziału, gdzie majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – w wartości nominalnej ustalonej na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych,
  • w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową – w przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu likwidacyjnego przedsiębiorcy - określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.


Podatek

Zbycie udziałów, również tych nabytych w zamian za aport, wymaga opodatkowania według stawki 19% (stawka zryczałtowana, niezależna od wartości przychodów). Płatnikiem jest spółka i podmiot, do którego wnoszony jest aport – pobierają oni zaliczki na podatek z tytułu przychodów podatnika. Płatnik z tego tytułu sporządzić musi PIT-8C (w przypadku nierezydentów deklarację IFT), natomiast podatnik musi do końca kwietnia złożyć PIT-38.