Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Opodatkowanie aportu - spółki i akcje

02.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Spółki i akcje

Aport przedsiębiorstwa

Likwidacja działalności gospodarczej może być związana z wniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość – z reguły udziały w tym podmiocie. Rzadziej mówić można o sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku czego zbycie całości składników majątkowych i niemajątkowych odbywa się w zamian za uzyskanie określonych wartości pieniężnych.

Podatek VAT od aportu

Aport przedsiębiorstwa nie wiąże się konsekwencjami na gruncie podatku VAT. Podatkowi nie podlega bowiem transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.


Podatek PIT od aportu

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej powoduje powstanie przychodu zwolnionego z opodatkowania po stronie wnoszącego nawet w przypadku uzyskiwania udziałów w tym podmiocie przejmującym lub nowo powstałym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dopiero sprzedaż udziałów lub akcji w spółce, do której wniesiono aport rodzi konsekwencje podatkowe i należy rozliczyć zarówno przychód, jak i koszty nabycia.

W przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej lub spółki osobowej – przychód wystąpi, ale pozostanie on zwolniony z podatku po stronie wnoszącego aport. Zwolnieniu podlegają przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Zatem również w tym przypadku nie będzie trzeba płacić podatku dochodowego z tytułu wniesienia majątku (podobnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 02.01.2012 r. sygn.. akt IPTPB2/415-580/11-4/JR). Istnieją również stanowiska, że przychód w takim wypadku w ogóle nie ma miejsca (por. interpretację Ministra Finansów z 26.04.2012 r., sygn.. akt DD9/033/163/KZU/2012/PK-594).

Dopiero zbycie udziałów (a tak naprawdę wystąpienie ze spółki) powoduje konsekwencje w postaci rozliczenia podatku.