Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nabycie i zbycie udziałów a VAT - spółki i akcje

04.10.2012 10:00 (aktualizacja: )

Spółki i akcje

Nabycie i zbycie udziałów a VAT

Obecnie nie podlega podatkowi VAT wyłącznie transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Powoduje to, że zbycie na rzecz spółki środków trwałych lub towarów przedsiębiorstwa w zamian za udziały w podmiocie – polega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że do ceny doliczyć należy podatek VAT lub też wykazać, że dane zbycie jest zwolnione z podatku VAT.

Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie powoduje konieczności korekty podatku po stronie zbywcy. W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nie oznacza to jednak, że już samo nabycie powoduje konieczność wykazywania jakichkolwiek korekt – nabywca traktuje nabyty majątek jako kontynuację działalności zbywcy, a działanie takiego majątku – odrębnie od pozostałego posiadanego majątku. Proporcje w następnych latach ustala zatem niezależnie dla poszczególnych części nabytego majątku.

W przypadku aportu w innej postaci podatnikiem jest wnoszący aport. Na nim zatem spoczywa obowiązek ustalenia wartości aportu oraz jego opodatkowanie. Nabywca wkładu ma prawo odliczyć VAT od takiej transakcji (o ile wykonywana jest ona w związku z działalnością opodatkowaną, a nie zwolnioną z podatku).

Podstawy opodatkowania VAT nie stanowi wartość nominalna objętych udziałów lecz wartość rynkowa wniesionego aportu pomniejszona o kwotę podatku, czyli wartość rynkowa netto. Wartość nominalną udziałów uznaje się natomiast za przychód po stronie wnoszącego wkład.

Podatek VAT wyliczać należy metodą w stu (wartość rynkowa wkładu jest kwotą brutto, a nie kwotą netto, od której należy dodatkowo naliczać podatek).

Zbycie udziałów w spółce nie podlega podatkowi VAT. Taka transakcja nie będzie zatem opodatkowana tym podatkiem, z wyjątkiem:

  • podatników prowadzących działalność brokerską lub maklerską,
  • podatników prowadzących czynności zarządcze danego podmiotu,
  • podatników, dla których posiadanie udziałów stanowi konieczne rozszerzenie prowadzonej działalności (forma rozwoju firmy).