Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Proporcja - Zwolenienie podmiotowe VAT

31.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Podstawową zasadą umożliwiającą korzystanie ze zwolnienia podmiotowego jest nie przekroczenie przez podatnika ustawowego limitu 150.000 zł wartości osiągniętej sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to jednak podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przez cały zeszły rok.

Ustawa o VAT umożliwia korzystanie ze zwolnienia także podatnikom, którzy dopiero zaczynają prowadzenie działalności i nie odnotowali w roku poprzednim żadnej wartości sprzedaży opodatkowanej. Obowiązuje ich limit roczny, za rok rozpoczęcia działalności, liczony zgodnie z zasadą proporcji. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o ile przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000 zł w proporcji do długości okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.
Proporcja ustalana jest w stosunku do długości okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika. Okres ten jest obliczany za pomocą liczby dni, a nie miesięcy, prowadzenia działalności.

Przykład
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2014 r. i przewiduje, że jego obroty ze sprzedaży opodatkowanej w tym roku wyniosą 80.000 zł. W 2014 r. może korzystać ze zwolnienia w związku z wartością sprzedaży. Jego limit wynosi bowiem: (150.000 zł*275 dni)/365=113.013,70 zł.


Proporcja dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli przedziału czasowego od dnia jej rozpoczęcia przez podatnika aż do końca roku (lub do dnia zakończenia tej działalności, gdy nastąpi on przed końcem roku). Na ten okres nie ma więc wpływu moment wykonania pierwszej sprzedaży opodatkowanej (chyba że nastąpi ona przed datą rejestracji), która zwykle zostaje dokonana w czasie późniejszym niż data rozpoczęcia działalności.

Przykład
Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 1 lutego 2014 r., natomiast pierwszej sprzedaży opodatkowanej  dokonał 27 lutego 2014 r. Okres prowadzenia działalności dla obliczenia proporcji limitu zwolnienia ustala się na: od 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.(334 dni).  

Zasada proporcji jest ważna dla ustalenia wysokości limitu, do jakiego podatnicy rozpoczynający działalność mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Pozwala im to zauważyć, kiedy wartość sprzedaży przekroczy kwotę obowiązującego dla nich limitu, i kiedy tym samym utracą prawo do zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono kwotę limitu zwolnienia.

Podatnik rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą, może zrezygnować ze zwolnienia - przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia. W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - rezygnacja nastąpić powinna przed dniem wykonania tej czynności.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać z tego zwolnienia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 31-05-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015