Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ewidencja - Zwolnienie podmiotowe

12.04.2005 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W przypadku stwierdzenia, że:

 • podatnik nie prowadzi tej ewidencji, albo
 • prowadzi ją w sposób nierzetelny (np. zaniżając czy zawyżając obrót),

naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek VAT przy zastosowaniu stawki właściwej dla danej sprzedaży, bez prawa odliczenia VAT od dokonanych zakupów. Jeżeli urząd skarbowy nie zdoła ustalić wartości sprzedaży opodatkowanej stawką inną niż 23%, wówczas zastosuje stawkę 23%.

Prawo nie określa, jakie dane powinny znaleźć się w ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatnika korzystającego ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży. Wydaje się jednak, że:

 • powinna to być co najmniej ewidencja zawierająca: datę obrotu oraz kwotę tego obrotu;
 • może być ewidencja na wzór ewidencji sprzedaży wg wzoru dla podatników VAT nie korzystających ze zwolnienia podmiotowego.

Dla wygody warto zaproponować ewidencję sprzedaży zawierającą:

 • liczbę porządkową;
 • datę obrotu;
 • dokument potwierdzający obrót (paragon, rachunek) - kwotę obrotu;
 • kwotę obrotu narastająco od początku roku.

Ustalenie momentu przekroczenia limitu związanego z utratą zwolnienia podmiotowego VAT umożliwi:

 • liczenie kwoty obrotu narastająco od początku roku;
 • prowadzenie ewidencji na bieżąco, po każdej sprzedaży.

Podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję na bieżąco, tzn. powinien ujmować w niej obrót bezpośrednio po powstaniu obowiązku podatkowego w stosunku do ewidencjonowanej czynności.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 12-04-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015