Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyjątki - Obowiązek podatkowy

28.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza w art.19a ust. 5 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług:

CzynnośćObowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu - komis sprzedażyotrzymania całości lub części zapłaty
wydanie towarów przez komisanta komitentowi - komis kupnazasada ogólna
przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanieotrzymania całości lub części zapłaty
dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarówotrzymania całości lub części zapłaty
świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usługotrzymania całości lub części zapłaty
świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT (usługi finansowe)otrzymania całości lub części zapłaty
dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterzeotrzymania całości lub części kwoty
usługi budowlane lub budowlano-montażowewystawienie faktury
dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),wystawienie faktury
czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usługwystawienie faktury
dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (porządkowe i związane z nieczystościami), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury
dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.wystawienie faktury

 

Otrzymanie całości lub części należności a otrzymanie zaliczki

Terminy te różnią się od siebie. Zaliczka na poczet czynności może zostać przekazana do momentu realizacji usługi lub wydania towaru, po tych czynnościach nie otrzymuje się zaliczki, lecz należność za realizację. Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania całości lub części zapłaty, to również zapłata przed terminem będzie powodować powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli jednak w tych przypadkach nie dojdzie do zapłąty przed terminem wykonania usługi lub wydania towaru, to samo wykonanie/wydanie nie spowoduje, by w tych przypadkach trzeba było ustalić powstanie obowiązku podatkowego. w przypadku natomiast czynności rozliczanych na zasadach ogólnych, brak zaliczki powoduje obowiązek podatkowy w dacie wydania towaru lub wykonania usługi.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015