Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Mali podatnicy - Obowiązek podatkowy

28.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

U małych podatników rozliczających się metodą kasową obowiązek podatkowy powstaje w zasadzie:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika podatku VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony powyżej

- przy czym otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

W okresie przejściowym związanym z przejściem na metodę kasową, obowiązek podatkowy, który powstał według zasad ogólnych przed przejściem na metodę kasową, nie powstaje już zgodnie z metodą kasową po otrzymaniu zapłaty czy z upływem 90 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. W okresie przejściowym związanym z przejściem z metody kasowej na zasady ogólne, obowiązek podatkowy w stosunku do

  • dostaw towarów dokonanych
  • usług wykonanych

w okresie, w którym podatnik rozliczał się metodą kasową, powstaje według metody kasowej a nie po zmianie metody - według zasad ogólnych. Wykonanie dostawy czy usługi należy rozumieć jako datę faktycznego wykonania, a nie np. datę fakturowania.

UWAGA! Wyjątki

Istnieją jednak czynności, przy których obowiązek podatkowy u małych podatników rozliczających się metodą kasową powstanie w innym terminie. U małych podatników stosujemy zatem zasady dotyczace rozliczania:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 20 ust. 1-4 ustawy o VAT),
  • rozliczania przekazań materiałów przemieszczonych do magazynu konsygnacyjnego (art. 20a ustawy o VAT),
  •  umów komisu sprzedaży, przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, świadczenia na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym(prócz importu usług), świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT, otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015