Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rachunki a przychody

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wystawienie rachunku uproszczonego musi zostać wprowadzone w ewidencjach dla celów podatku dochodowego.

Księgowanie rachunków odbywa się na podobnych zasadach, jak faktur. Stanowi on bowiem dokument tego samego rodzaju, co faktura VAT.


Faktura a rachunek

Standardowym terminem ustalenia przychodu podatkowego jest data wydania towaru lub wykonania usługi, nie późniejsza jednak niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Rachunek w tym przypadku należy traktować na równi z fakturą – jego wystawienie spowoduje obowiązek księgowania przychodu podatkowego. Zgodnie z przepisami za fakturę uznaje się również rachunek uproszczony, wystawiany m.in. przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Prawo nie reguluje kwestii, czy możliwe jest księgowanie zbiorcze na podstawie dziennego zestawienia rachunków, na wzór dziennego zestawienia wystawiania faktur. Z racji na to, że za faktury uznaje się również rachunki uproszczone, zasady dotyczące wystawiania faktur stosuje się odpowiednio do rachunków uproszczonych a tym samym nie powinno być kłopotu przy stosowaniu odpowiednio jednego dziennego zestawienia wystawionych rachunków, w którym w KPiR wpisana zostanie jedna kwota wynikająca z takiego zestawienia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-11-2017
  • data modyfikacji: 06-11-2017