Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dokumentacja przychodów

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Każdy przychód w ewidencjach podatkowych poparty powinien zostać odpowiednim dokumentem, potwierdzającym metodę i okoliczności jego uzyskania. Zasady prawa podatkowego znają ściśle określone zasady dokumentowania przychodów – podatnik powinien zatem posługiwać się wyłącznie metodami wskazanymi poniżej – a nie dowolnymi formami dokumentów. Dopiero dodatkowo, w przypadku kwestionowania zasad ujęcia przedstawionych dowodów, w postępowaniu podatkowym istnieje możliwość posłużenia się innymi, zastępczymi dokumentami potwierdzającymi wykazane w ewidencjach kwoty.

Dokumenty księgowe podzielić należy na kilka grup:

 • dokumentujące konkretną transakcję, przekazywane kontrahentom dokumenty zewnętrzne własne (np. faktury, rachunki),
 • dokumenty wewnętrzne – dotyczące konkretnych transakcji (np. dowód wewnętrzny),
 • dokumenty zbiorcze (np. miesięczne stawienie raportów dobowych z kasy fiskalnej),
 • dokumenty korygujące,
 • zastępcze – wystawiane w przypadku zagubienia (np. duplikaty),
 • rozliczeniowe – czyli wewnętrzne ewidencje i wykazy pozwalające na uproszczenia przy prowadzeniu zapisów.

Każdy z nich rodzi określone konsekwencje w ewidencjach przychodu oraz podatku VAT.

Elementy, jakie zawierać musi każdy dokument księgowy wskazane są w zasadach rozliczeń stosowanych przez konkretnego podatnika. Najszerszy zakres takich dokumentów zawierają zasady dotyczące podatników prowadzących pełną księgowość (księgi rachunkowe):

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

W przypadku podatników prowadzących KPiR lub stosujących ryczałt ewidencjonowany zasady te są znacznie bardziej konkretne i sformalizowane

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 06-11-2017
 • data modyfikacji: 06-11-2017