Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kasy rejestrujące a księgowanie przychodów

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Kasa fiskalna (rejestrująca) stanowi podstawową formę ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Sprzedaż, która zaewidencjonowana została na kasie fiskalnej dokumentowana jest w KPiR lub ewidencji przychodów u ryczałtowców na podstawie dziennego raportu dobowego – stanowiącego wydruk z kasy fiskalnej.

Możliwe jest księgowanie przychodów z kasy fiskalnej na koniec miesiąca, na podstawie zestawienia miesięcznego raportów dobowych z danego okresu. Zestawienie musi zawierać:

  • numer kolejny wpisu,
  • numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy,
  • numery i daty raportów dobowych,
  • wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Zapisów z miesięcznego zestawienia raportów dobowych dokonać należy w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wprowadzenie dokumentu do KPiR (ewidencji przychodów) nie może jednak zmieniać terminu rozliczania przychodów – wpływać na późniejsze ich wykazanie. Podatnik wprowadza zestawienie jako jedną z ostatnich pozycji danego miesiąca, w których sprzedaż wystąpiła, a nie jako jedna z pozycji miesiąca następnego, odsuwając tym samym w czasie datę powstania przychodów w podatku PIT.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-11-2017
  • data modyfikacji: 06-11-2017