Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Transakcje trójstronne - VAT

07.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Transakcja trójstronna ma za zadanie uprościć procedurę dokonywania obrotu między podmiotami z różnych krajów Wspólnoty i zapobiec konieczności rozliczania VAT w dwóch krajach połączonemu z późniejszym występowaniem o zwrot tego podatku.

Transakcję rozlicza się w sposób przewidziany poniżej pod warunkiem, że:

 • występuje w niej 3 podatników podatku VAT,
 • są zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich,
 • uczestniczą w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa (transakcja formalna) tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 • przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Transakcje trójstronne

W związku z transakcją:

 • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika VAT,
 • drugi w kolejności podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 • drugi w kolejności podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
 • ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 • ostatni w kolejności podatnik VAT został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

Bez wykorzystania procedury trójstronnej

Bez procedury trójstronnejW ramach procedury

Z tytułu tego, że towar nie dociera do kraju siedziby drugiego w kolejności podmiotu, zmuszony będzie on rozpoznać WNT w państwie siedziby oraz w państwie, do którego towar dociera (będzie zmuszony wystąpić o zwrot – art. 25 ust 2 VAT). Nie wystąpi WDT w drugim kraju, a przedsiębiorca musi rozliczyć transakcję na zasadach krajowych (VAT taki jak przy dostawie w kraju). Trzeci w kolejności podatnik VAT rozpozna WNT oraz dodatkowo zostanie obciążony VAT zapłaconym w drugim państwie, więc będzie musiał występować o zwrot podatku (procedura zwrotu VAT z innego kraju UE).

W ramach procedury przyjmuje się fikcję, że drugi spośród podmiotów dokonał WNT i WDT (wskazuje on te transakcje w deklaracji VAT-UE, choć faktycznie ich nie opodatkowuje. WDT wystąpi u pierwszego z podmiotów, a u ostatniego z nich WNT. Tym samym nabywca nie musi występować o zwrot VAT do drugiego w kolejności podatnika.

Dodatkowe warunki

1) Faktura VAT

 • faktura drugiego podatnika wystawiana na rzecz trzeciego w kolejności podatnika zawiera adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”;
 • faktura drugiego podatnika wystawiana na rzecz trzeciego w kolejności podatnika zawiera stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 • faktura ta zawiera numer NIP-UE, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 • faktura ta zawiera również numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

2) Deklaracja VAT-UE

W transakcji trójstronnej w deklaracji VAT-UE należy wykazać tę transakcję podając, które WNT i WDT dotyczą transakcji realizowanych w ramach czynności trójstronnych.

3) Ewidencja VAT

W ewidencji VAT należy wskazać:

 • u drugiego z kolei podatnika - ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej (osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, obowiązanej do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji);
 • u ostatniego z kolei uczestnika transakcji:
 • obrót z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy oraz kwotę podatku przypadającą na tę dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 07-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015