Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Import - VAT

07.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Opodatkowanym jest  jednak wyłącznie import towarów na terytorium kraju. W przypadku dostaw pośrednich dokonywanych przez inny kraj Wspólnoty, dochodzi do importu opodatkowanego. W takim przypadku standardem będzie WNT. Jeżeli zatem towary importowane zostaną dopuszczone do obrotu w innym kraju a następnie przywiezione do kraju – dojdzie do dwóch niezależnych czynności opodatkowanych.

Podatek VAT z tytułu importu związany jest nierozerwalnie z ustaleniem długu celnego z tytułu importu.

W przypadku gospodarczych procedur celnych zawieszających - składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu – gdy od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Wyjątkowo w przypadku uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Podatnikiem VAT z tytułu importu jest również podmiot, który nie będzie zobowiązany do zapłaty cła. Podatnikiem jest bowiem podmiot:

  • na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;
  • uprawniony do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami,

W imporcie zastosowanie znajduje stawka krajowa, niemniej częstym jest stosowanie stawki specyficznej – 0% VAT z tytułu dokonywania określonych czynności lub z tytułu importu szczególnych rodzajów towarów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 07-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015