Katarzyna Sudaj

Katarzyna Sudaj

Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Komisja do Spraw Petycji poparła inicjatywę w sprawie podjęcia przez Sejm uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dot. wysokości stawek kilometrówki, aby zwrot kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów i motocykli realnie odzwierciedlał poniesione nakłady na amortyzację pojazdu i paliwo ...

Zielone światełko dla podwyżki stawek kilometrówki

Nowy wzór świadectwa pracy 2019

Od 29 czerwca br. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy bez imion rodziców pracownika. Nareszcie w Dzienniku Ustaw ukazało się długo wyczekiwane rozporządzenie MRPiPS w sprawie świadectwa pracy ...

Nowy wzór świadectwa pracy 2019

Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR na 2020 rok

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy znoszą obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników, a także określają dodatkowy warunek dla prawidłowego prowadzenia elektronicznej KPiR ...

Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR na 2020 rok

Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy

65 placówek zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Sprawdź, czy Twój urząd skarbowy znalazł się wśród nagrodzonych ...

Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy