Zwrotu podatku do tej wartości nie dostaniesz od fiskusa

Piotr Szulczewski 05.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiIstnieją przypadki, gdy mimo nadpłaconego podatku wynikającego z rozliczenia PIT, fiskus nie zwróci podatku na konto podatnika.

Nie podlegają zwrotowi na konto bankowe lub przekazem pocztowym nadpłaty do wysokości 11,60 zł. Rok wcześniej kwota ta wynosiła jeszcze 8,80 zł. Kwota ta oddawana jest wyłącznie w kasie urzędu skarbowego.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

O zwrot podatnik musi wystąpić jednak samodzielnie, w przeciwnym razie nadpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Przed dokonaniem zwrotu kontroli podlega również wystąpienie u podatnika innych zaległości lub zobowiązań podatkowych. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeszcze inaczej dzieje się z nadpłatami zwracanymi wyłącznie w kasie, tzn. w kwocie do 11,60 zł. Te podlegają bowiem z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Nadpłaty do wartości 11,60 zł nie podlegają oprocentowaniu.

Piotr Szulczewski
PIT.pl