Pobierz e-pity 2019

Zwrot towaru a dropshipping, czyli co korygujemy, gdy towar wraca do hurtowni

Piotr Szulczewski 18.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

18.08 Zwrot towaru a dropshipping, czyli co korygujemy, gdy towar wraca do hurtowni

Piotr SzulczewskiDostawa towaruz pominięciem magazynu sprzedawcy, czylidropshipping, staje się coraz powszechniejszą formą sprzedaży w sieci. Wykorzystywany jest szczególnie często przy sprzedaży towarów pochodzących spoza obszaru kraju. W przypadku zwrotu towaru pojawia się kwestia odpowiedniego korygowania sprzedaży.

Dropshipping można oprzeć o formę prowizyjną. W konstrukcji takiej osoba oferująca w swoim sklepie towar staje się wyłącznie pośrednikiem działającym na rzecz sprzedawcy - hurtownika. Umowa zawierana jest zatem między ostatecznym klientem – nabywcą, a sprzedawcą - hurtownikiem, w imieniu którego działa pośrednik.

Umowa pośrednictwa powinna szczegółowo regulować kwestie odpowiedzialności za odbiór towaru zwracanego przez klienta ostatecznego oraz ewentualne roszczenia wzajemne pośrednika i sprzedawcy związane z odbiorem, działaniami gwarancyjnymi, naprawami itp.

Zwrot towaru – w tym również dokonywany na rzecz sprzedawcy –hurtownika, daje podstawę do korekty kwoty przychodu oraz podstawy opodatkowania VAT. Warunkiem jest, że prowizja określana wyłącznie od towarów sprzedanych i niezwróconych. Jeżeli zwrot nie powoduje roszczenia o zwrot prowizji – to nie spowoduje on możliwości korygowania.

Korekty w takich przypadkach ujmować należy na bieżąco – wynikają one bowiem ze zdarzeń nie mających swego źródła w transakcji sprzedaży (błąd, rabat pierwotny).

Dropshipping jako dostawa towarów

Model świadczenia usługi może zostać zastąpiony sprzedażą pomiędzy hurtownikiem a prowadzącym sklep, przeprowadzoną bez wydania towarów oznaczonych co do gatunku. Sprzedaż towarów oznaczonych co do gatunku wymaga przeniesienia posiadania, które może jednak nastąpić także w ten sposób, że dotychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim władaniu jako posiadacz zależny albo jako dzierżyciel na podstawie stosunku prawnego, który strony jednocześnie ustalą. W tym przypadku należy dokonać korekty całych kwot uzyskanych z tytułu dalszej sprzedaży. Dropshipping przybierze wówczas formę dostawy towarów, a nie świadczenia usługi pośrednictwa.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl