Zwolnienia z podatku dla sportowców i infrastruktury sportowej

19.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu oraz zwolnienie z PIT dla wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych.

Zwolnienia z podatku dla sportowców i infrastruktury sportowej

Źródło: East News

12 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z ustawy tej wynikają poniższe zmiany podatkowe:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz
  • zwolnienie z podatku dochodowego:
    • wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych,
    • nagród wypłacanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych oraz
    • świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy o sporcie.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym.

/ks