Związki zawodowe dla samozatrudnionych i zmiany CIT w Sejmie

08.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o związkach zawodowych, która ma umożliwić ich tworzenie przez osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych i samozatrudnionych, mechanizmem split payment w podatku VAT oraz obowiązkiem upubliczniania danych podatkowych przez podatników CIT.

Związki zawodowe dla samozatrudnionych i zmiany CIT w Sejmie

Związki zawodowe dla samozatrudnionych i zmiany CIT w Sejmie / YAY foto

W środę 8 listopada br. posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana przepisów ma wprowadzić nowe rozwiązanie, czyli mechanizm podzielonej płatności. Split paymentma uszczelnić system podatku VAT.

Następnie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930). Bardzo duże firmy będące płatnikami CIT, które w poprzednim roku uzyskały przychody przekraczające 50 mln euro, będą musiały upubliczniać dane podatkowe.

W czwartek 9 listopada br. w Sejmie będzie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933). Proponowane w nim rozszerzenie uprawnień do tworzenia związków zawodowych także o grupę osób zatrudnionych na umowach zlecenie, umowach o dzieło czy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791). Tworzyć i wstępować do organizacji związkowych będzie mogła każda osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia.

W harmonogramie obrad Sejmu znalazły się także prace nad ustanowieniem całorocznego letniego czasu na terytorium Polski oraz nad zakazem handlu w niedziele i święta.

/ks