Związki zawodowe dla osób na zleceniach i samozatrudnionych

29.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Związki zawodowe dla osób na zleceniach i samozatrudnionych

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą miały prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – to jedna ze zmian. Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień zewnętrznych.


Związki zawodowe dla osób na zleceniach i umowach o dzieło

Źródło: YAY foto

Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Proponowane zmiany w głównej mierze mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. Poza przepisami związanymi z wykonaniem wyroku TK, zaproponowano także zmiany dotyczące m. in. reprezentatywności organizacji związkowych, doraźnej czynności związkowej, weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.

Źródło: MPiPS