ZUS ZSWA do 31 marca

22.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

ZUS ZSWA do 31 marca

31 marca 2016 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2015 rok.

ZUS ZSWA do 31 marca

Źródło: FORUM

Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA przedstawione zostały w poradniku "Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze".

Źródło: ZUS