Pobierz e-pity 2019

ZUS zmienia własne stanowisko w sprawie składek na FP

Piotr Szulczewski 15.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie na własnej stronie internetowej wyjaśnia błędnie podany kilka dni temu komunikat w sprawie składek na Fundusz Pracy, które rzekomo obowiązkowo pobierać trzeba przez płatników niezatrudniających pracowników.

Źródło: Thinkstock.com

ZUS na swojej stronie internetowej odniósł się do wcześniej podanej informacji publikowanej przez nas tutaj, jakoby płatnikiem składek na Fundusz Pracy był nie tylko pracodawca, ale również płatnik składek będący osobą fizyczną niezatrudniającą ani jednego pracownika - za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 104 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby będące zarówno w stosunku pracy jak i w innym stosunku cywilnoprawnym, w tym wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada żadnego pracownika, to nie można mu przypisać statusu pracodawcy – zarówno ogólnie w stosunku do jakiegokolwiek pracownika, jak i do konkretnej osoby pozostającej w stosunku zlecenia.

Zmienione stanowisko ZUS bardziej korzystne dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacją dostępną na stronie ZUS:
„Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w przypadku płatników składek będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, obowiązują dotychczasowe zasady, zgodnie z którymi płatnicy ci nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia)”.

Piotr Szulczewski, PIT.pl