ZUS prosi: zaktualizuj swoje dane kontaktowe inaczej możesz mieć problemy

Iwona Maczalska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o zaktualizowanie danych kontaktowych. Doręczenie pisma na nieaktualny adres ma bowiem skutek prawny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności aktualizowania danych kontaktowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i te, które działalności nie prowadzą. Posiadanie przez ZUS aktualnych danych kontaktowych jest ważne m.in. ze względu na ochronę danych osobowych.

ZUS prosi - zaktualizuj dane adresowe

Źródło: ZUS.pl

Pisma wysłane na nieaktualny adres a skutek prawny

ZUS przypomina, że w świetle art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania na stronach ciąży obowiązek każdorazowego poinformowania o zmianach adresu – również tego elektronicznego. Doręczenie bowiem pisma na dotychczasowy adres odnosi skutek prawny. Jak uczula ZUS ,, jeśli Państwa adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały Państwa jako adresata. Dlatego - abyśmy mogli dostarczać Państwu korespondencję na właściwy adres – należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego.”.

Nieaktualne dane w ZUS - problem z ochroną danych osobowych

Problemem z jakim styka się ZUS jest również brak możliwości ochrony danych osobowych petentów. Posiadanie bowiem nieaktualnych danych adresowych powoduje, że ważne z punktu widzenia petenta informacje zostają wysyłane przez ZUS na nieaktualny adres i coraz częściej trafiają w niepożądane ręce. Zdaniem ZUS ,, W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia”.

Jak zmienić dane adresowe w ZUS?

Zmiany danych adresowych można dokonać na trzy sposoby:

  1. Poprzez Internet,
  2. Osobiście w oddziale ZUS,
  3. Pocztą (wypełniając papierowy wniosek US-13 i wysyłając do oddziału ZUS).

Najszybszą formą aktualizowania danych adresowych jest jednak droga internetowa. Aby zaktualizować dane za pośrednictwem komputera należy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, a następnie wypełnić tam wniosek ,,US-13 wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych". Więcej na temat tego, jak krok po kroku zaktualizować dane w ZUS znajdziesz na stronie ,,Jak dokonać zmiany danych identyfikacyjnych/adresowych ubezpieczonego".

/ na podstawie ZUS.pl

ZUS