ZUS ostrzega przez outsourcingiem pracowniczym

16.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

ZUS ostrzega przez outsourcingiem pracowniczym

Z doniesień prasowych wynika, że ostatnimi czasy pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.

Niestety, bardzo często nie następuje faktyczne przejęcie pracowników (tj. w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy), a firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników. W efekcie to faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje z zadłużeniem z tytułu składek, którego ZUS będzie dochodził wraz z odsetkami za zwłokę.

Outsourcing pracowniczy
Źródło Thinkstock

Zatem apeluję do pracodawców zamierzających skorzystać z usługi outsourcingowej: zastanówcie się Państwo 10 razy, zanim podejmiecie decyzję!

Źródło: ZUS.pl