ZUS i PIP szkolą inspektorów do kontroli procesu tworzenia PPK w firmach

Katarzyna Sudaj 13.06.2019 07:15 (aktualizacja: )

Rozpoczął się cykl szkoleń dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS-u, dla których nowym zadaniem będzie prowadzenie kontroli w zakresie tworzenia w zakładach pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych.

6 czerwca br. w centrali ZUS w Warszawie rozpoczęło się pierwsze z szeregu szkoleń dla specjalistów PIP i ZUS. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem i prowadzeniem programu PPK .

szkolenie inspektorów PIP i ZUS

Źródło: www.pip.gov.pl

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, stąd PIP przewiduje zostały kontrole dotyczące wypełniania przez pracodawców obowiązku zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych i umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, a także obowiązku dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kontrole będą prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w ścisłej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Polskim Funduszem Rozwoju.

PPK: Limit 30-krotności zniesiony. Najlepiej zarabiający zapłacą pełną składkę

Inspektorzy podczas kontroli będą szczególnie zwracali uwagę na sposób wdrażania PPK w danej firmie oraz na zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i ewidencjonowania płatników składek.

PPK emeryturaKontrolaZUS