ZUS DRA - jak wypełnić i skorygować?

14.09.2017 10:00 (aktualizacja: )

ZUS DRA - jak wypełnić i skorygować?

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA to dokument, w którym wykazujesz rozliczenie składek oraz wypłacone świadczenia. Wypłacone świadczenia możesz odliczyć od składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko wtedy, gdy masz prawo je wypłacić.

ZUS DRA - jak wypełnić i skorygować?
Źródło: ZUS.pl

WAŻNE! Płatnicy składek nie są uprawnieni do wypłacania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa za okres od 1 września 2006 r.

Jeśli wystąpiły błędy w złożonej deklaracji rozliczeniowej, to korygujesz dane także na dokumencie ZUS DRA. Wykazujesz w deklaracji podstawy oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za siebie i wszystkie osoby ubezpieczone, jeśli je masz.

Jeśli jesteś płatnikiem, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przekazujesz do nas tylko deklarację rozliczeniową. W przypadku zatrudnienia pracowników jesteś zobowiązany przekazać wraz z deklaracją rozliczeniową imienne raporty (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) za każdego z ubezpieczonych. W poradniku tym przedstawimy zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Natomiast zasady wypełniania imiennych raportów ZUS RCA/ ZUS RZA znajdziesz w poradnikach ZUS RCA imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować [4146 kB], ZUS RZA imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować [4989 kB] oraz ZUS RSA imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek [2252 kB].

WAŻNE! Jeśli prowadzisz kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, składki za wszystkich ubezpieczonych rozliczasz w jednym komplecie rozliczeniowym

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ROZLICZENIOWĄ ZUS DRA?

Przykład 1

Zasady poprawnego wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z uwzględnieniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2017 r. (minimalna podstawa – 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy).

<< czytaj całość

Źródło: ZUS