Zupełnie nowe PIT-y za 2016 rok

30.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

2016-05-31

Do dochodów uzyskanych w 2016 roku będziemy stosować zupełnie nowe formularze. PIT/DS dotyczący działów specjalnych produkcji rolnej oraz PIT/BR o odliczeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

 Zupełnie nowe PIT-y za 2016 rok

Źródło: FORUM

PIT/DS dla działów specjalnych produkcji rolnej

Ten formularz jest załącznikiem do zeznań PIT-36 i PIT-36L. Wypełniają go podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/DS

PIT/BR o odliczeniu kosztów działalności badawczo-rozwojowej

To również załącznik do formularzy PIT-36 i PIT-36L. Wypełniają go podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych „kosztami kwalifikowanymi”, na zasadach określonych w art. 26e ustawy.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT/BR (1)Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
PIT/DS (1)Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.

 Nowe druki stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2016 r.

/ks