Zniżka od pracodawcy nie jest przychodem

08.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zniżka od pracodawcy nie jest przychodem

Dobra informacja dla wszystkich pracowników, korzystających z firmowych programów rabatowych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 października 2014 r. sygn. II FSK 2451/12 uznał, że rabat udzielony pracownikom na zakup towarów od pracodawcy nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy.

W 2011 r. z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu i akcesoriów sportowych.Wyjaśniła, że we toku swojej działalności podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne, zmierzające do zwiększenia sprzedaży. Spółka wdrożyła również program promocyjny adresowany do jej pracowników, który umożliwia uzyskanie przez tych pracowników rabatu w wysokości 25 proc. na zakup określonych towarów w sklepach tejże spółki.

Jak zaznaczono, celem programu lojalnościowego jest przede wszystkim (podobnie jak w przypadku pozostałych akcji promocyjnych), zwiększenie sprzedaży towarów spółki, rozszerzenie kręgu jej potencjalnych nabywców, przyzwyczajenie tychże nabywców do towarów, ale także poprawa relacji z pracownikami - w konsekwencji zwiększenie efektywności ich pracy, co będzie skutkowało zwiększeniem sprzedaży i zysku w przyszłości.

Spółka zwróciła się z pytaniem, czy rabaty z programu adresowanego do pracowników będą dla nich przychodem, a w związku z tym czy jako pracodawca i płatnik powinna od nich pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i jednoznacznie stwierdził konieczność opodatkowania rabatów. W jego ocenie, choć program nie odbiega w sposób istotny od rabatów, których spółka udziela pozostałym klientom, to nie dotyczy szerokiego grona osób. W opisanej sytuacji krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w programie jest ograniczony. Jak stwierdzono w interpretacji, w momencie dokonywania zakupów, pracownik występuje w podwójnej roli, tj. jako pracownik i jako klient. Urzędnicy podkreślali, że w momencie zakupów pracownik cały czas pozostaje w stosunku służbowym z podmiotem, u którego ich dokonuje. W konsekwencji przysporzenie przyznane jest z racji istniejącego stosunku pracy.

Stanowisko nakazujące opodatkować rabaty zaakceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r. sygn. III SA/Wa 2500/11, uznając skargę spółki za nieuzasadnioną.

Ostatecznie jednak korzystną dla pracowników wykładnię przepisów wskazał NSA. W jego ocenie sporne rabaty dla pracowników nie stanowią dla nich świadczeń częściowo nieodpłatnych.

NSA uznał, że skoro upusty są porównywalne, to pracownicy nie mogą być podatkowo dyskryminowani. W ustnym uzasadnieniu wyroku wskazano, że to, iż każdy rabat stanowi korzyść, nie zawsze oznacza powstanie przychodu. Zwrócono uwagę, że w przedmiotowej sprawie upust był udzielony w ramach stosunku pracy, ale nie można stawiać pracowników w gorszej sytuacji niż klientów. Ponadto wskazano, że dokonując oceny, czy doszło do powstania przychodu, należy badać, czy warunki akcji dla pracowników odbiegają od tych dla innych klientów.
 

Źródło: Russell Bedford Poland