Pobierz e-pity 2019

Znamy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2015 roku

Iwona Maczalska 08.12.2014 11:00 (aktualizacja: )

Znamy wysokość składek ZUS obowiązujących w 2015 roku

Iwona Maczalska

2014-12-09

Od stycznia 2015zaczną obowiązywać nowe, wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców. Zmiana kwot składek ZUS wynika z najnowszego obwieszczenia MPiPS.
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało obwieszczenie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie  kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2014 poz. 1137). W myśl obwieszczenia kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 wynosi 118 770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3959 zł.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Obwieszczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej służy obliczaniu podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców. Podstawę tą stanowi kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącego 3959 zł) , a wiec 2375,40 zł. W praktyce właśnie z tej kwoty korzystają przedsiębiorcy ustalając wszystkie składki ZUS za poszczególne miesiące roku.

Składki ZUS 2015

Szczegłówe kwoty składek ZUS, jakie będą obowiązywały od stycznia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2015
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres699,56 zł757,76 zł279,41 zł58,20 zł
01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2375,40 zł 3104,57 zł 2375,40 zł 463,68 zł 190,03 zł 58,20 zł 45,85 zł 279,41 zł 58,20 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

1037,17 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1095,37 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

35,63 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do obliczania wysokości składek ZUS dla nowopowstałych firm, bowiem kwoty składek dla nowych firm kształtują się w zależności od kwoty 30% podstawy minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wzrośnie z 1680 zł do 1750 zł brutto. Wzrost ten jest równoznaczny, że wzrostem składek ZUS. Szczegółowy wykaz wysokości składek obowiązujących od stycznia 2015 roku przestawia poniższa tabela:

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2015 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres154,61 zł167,47 zł279,41 zł12,86 zł
01-12.2015 01-12.2015 01-12.2015 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 8% Chor. Wyp.*
525,00 zł 3104,57 zł 525,00 zł 102,48 zł 42,00 zł 12,86 zł 10,13 zł 279,41 zł 12,86 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).

446,88 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

434,02 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Pamiętajmy, że zarówno przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek ZUS jak i pozostali przedsiębiorcy w styczniu 2015 roku będą opłać składki należne za grudzień 2014 roku, więc jeszcze w starym niższym wymiarze. Natomiast wyższy ZUS przedsiębiorcy odczują dopiero na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2015 roku.

Iwona Maczalska,
VAT.pl