Pobierz e-pity 2019

Zmiany zasad rozliczania odsetek od pożyczek

29.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany zasad rozliczania odsetek od pożyczek

1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od – szeroko rozumianych – pożyczek.

Polegają one na modyfikacji istniejących przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji oraz wprowadzeniu alternatywnej w stosunku do przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji regulacji określającej metodę ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.

Rozliczanie pożyczek 2015
Źródło: Thinkstock

Nowe rozwiązania wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478).

Obszerne wyjaśnienia dotyczące nowej regulacji są dostępne w materiale: Nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Ministerstwo Finansów