Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Piotr Szulczewski 04.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Kolejna partia zmian w prawie podatkowym obejmie akcyzę. Jej zadaniem jest uproszczenie zasad wymiaru podatku oraz metod jego naliczania. Opodatkowaniu mają podlegać papierosy nabijane w automatach. Nowelizacja ma również zakończyć spór w zakresie opodatkowania karetek - ambulansów (pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego).

Zmiany w prawie akcyzowym mają być odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty kierowane bezpośrednio od przedsiębiorców opodatkowanych tym podatkiem. Zgodnie z zapowiedziami, rozszerzony zostanie katalog procedur uproszczonych. Szykuje się również zestaw nowych zwolnień z akcyzy – m.in. przysługujących zakładowi energochłonnemu, przy wykorzystaniu przez podmioty rozpoczynające działalność wyrobów węglowych lub gazowych. Ujęciu w ustawie doczekało się również zwolnienie z akcyzy karetek – ambulansów.

Zmiany w podatku akcyzowym - papierosy, ambulans
Źródło: Thinkstock

Znaczącą zmianą konstrukcyjną będzie dostosowanie ustawy akcyzowej do nowelizacji ustawy w podatku VAT, w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego. Na fakturze na wniosek nabywcy, sprzedawca zobowiązany będzie wyszczególniać kwotę akcyzy. Wyeliminowany zostanie druk INF – informacja o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Nie będzie również obowiązkowe powiadamianie o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności na podstawie uzyskanego zezwolenia akcyzowego. Doprecyzowaniu podlegać mają przepisy dotyczące dokumentowania przemieszczeń wyrobów akcyzowych. Ograniczeniu mają też podlegać sankcje za uchybienia w ewidencjach wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

Zmiany objąć mają również szereg procedur dotyczących rynku spirytusowego i winiarskiego. Dotyczyć mają terminu nałożenia otrzymywanych banderol oraz wydłużenia zwrotu niewykorzystanych znaków akcyzy. Odstąpić ma się od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.

Zgodnie z projektem założeń nowelizacja ma wejść w życie w dniu 30 czerwca 2015 r.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl