Pobierz e-pity 2019

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

15.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

2014-10-16

Wprowadzenie rozwiązań prawnych, które przedsiębiorcom zagrożonym upadłością dają szansę ratowania firmy przy zachowaniu kapitału, zatrudnienia i dalszej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej to główny cel projektu prawa restrukturyzacyjnego przyjętego przez Radę Ministrów 9 września 2014 r. Nowe przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Rozwiązania zaproponowane w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego są wynikiem ekonomicznej refleksji, która czerpie z doświadczeń rynku, oczekiwań przedsiębiorców i doświadczeń stosowania prawa w postępowaniach sądowych. Dzięki nowym przepisom zarówno restrukturyzacja jak i upadłość będą sprawniejsze i tańsze.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach projektu obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego, wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Ponadto zawierają zmianę definicji niewypłacalności dłużnika, tak aby decydujące znaczenie miała faktyczna niewypłacalność.

Nowe przepisy zakładają również powstanie internetowego Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który ma usprawnić komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania a sądem. Uproszczone zostały również procedury zgłaszania wierzytelności.

Projekt prawa restrukturyzacyjnego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki