Zmiany w podatku od spadków i darowizn

17.08.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-08-18

Od 17 sierpnia br. katalog dokumentów potwierdzających nabycie spadku został poszerzony o akt poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Źródło: East News

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1137) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, 211 i 1045) – art. 4 ustawy zmieniającej.

Dokonane zmiany wiążą się z poszerzeniem katalogu dokumentów potwierdzających nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wskazanych w art. 4a oraz art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o:

  • akt poświadczenia dziedziczenia oraz
  • europejskie poświadczenie spadkowe.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 sierpnia 2015 r.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl