Zmiany w podatkach, którymi zajmie się Sejm

23-24 października odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się pakietem ustaw podatkowych, m.in. kontynuacją prac nad projektem obniżającym CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. oraz wydłużeniem z 2 do 3 lat okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Najistotniejszym jego komponentem jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wpisuje się to w politykę tzw. 3P w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego.

W ramach projektowanej nowelizacji mają być wprowadzone nowe, preferencyjne rozwiązania - m.in. obniżona do 9 proc. stawka podatku CIT dla małych i średnich firm. Kolejne z korzystnych dla podatników rozwiązań to wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w którym można będzie skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Projekt uchyla ponadto m.in. obowiązki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Na wzmiankę zasługuje też rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt przewiduje blisko 50 rozwiązań, zmniejszających obowiązki biurokratyczne. Zdaniem wnioskodawcy, najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie to:

  • umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako „mały podatnik” przez zwiększenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży,
  • wprowadzenie prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz
  • zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku.

Równie istotne zmiany mają ograniczyć obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, ujednolicić formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwić ich składanie drogą elektroniczną.

 

Porządek obrad najbliższego posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp

Źródło: sejm.gov.pl