Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów-zleceń?

Iwona Maczalska 08.11.2017 13:00 (aktualizacja: )

W 2018 roku spodziewać się możemy wielu zmian w Kodeksie pracy. Jedną z nich jest wyszczególnienie dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Czy zmiana ta spowoduje całkowitą rezygnację z umów zleceń?

[AKTUALIZACJA 9.04.2018: Wszystko wskazuje na to, że 18 miesięcy pracy Komisji Kodyfikacyjnej w sprawie zmian w Kodeksie Pracy może pójść do kosza. Partia Prawo i Sprawiedliwość oraz NSZZ ,,Solidarność” nie popierają bowiem zmian w KP zaproponowanych przez Komisje. Więcej w artykule ,,Zmian w Kodeksie pracy nie będzie?"]

Zmiany w Kodeksie pracy 2018 – czy to koniec umów zleceń?

Zmiany w Kodeksie pracy 2018 - czy to koniec umów zleceń? / YAY foto

 

W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o nadchodzących zmianach w Kodeksie pracy. Aktualnie zmiany te są na etapie prac zespołu komisji ds. indywidualnego prawa pracy w zakresie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy. Projekt ma być gotowy w marcu 2018 roku. W myśl zapowiedzi zmiany w dużej mierze dotknąć mają urlopów wypoczynkowych oraz form zatrudnienia.

Zatrudnienie etatowe i nieetatowe

Na posiedzeniu komisji ds. prawa pracy padły pomysły wyodrębnienia w nowelizacji Kodeksu pracy wyłącznie dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Takimi wnioskami podzielił się Arkadiusz Sobczyk, przewodniczący zespołu ds. nowelizacji Kodeksu pracy w trakcie wywiadu udzielanego Gazecie Wyborczej. Zdaniem A. Sobczyka ,, Pracownik pracujący od czasu do czasu zostanie zatrudniony na umowę o pracę, ale pracodawca zyska elastyczność, bo nie będzie miał obowiązku mu tej pracy zapewnić. Pracownik nie musi się też stawić do pracy na wezwanie, chyba że się na to w konkretnym przypadku zgodzi.”

Warto mieć na uwadze, że zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć pracowników świadczących pracę wyłącznie do 16 godzin w tygodniu. W zamian pracownik otrzymywałby gwarancję płacy i urlopu, tak jak ma to miejsce w przypadku pełnoetatowego pracownika.

Firma w mieszkaniu - korzyść i niskie koszty czy podatkowa udręka? [SONDA]

Umowy zlecenia od 2018 r. tylko w wyjątkowych przypadkach

Wyodrębnienie w nowelizacji Kodeksu pracy 2018 nowej formy zatrudnienia nieetatowego budzi wątpliwości, co do dalszego stosowania umów zleceń. Członkowie zespołu ds. pracy nad Kodeksem pracy nie zgadzają się z dotychczas stosowanym stwierdzeniem ,,zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy”, który ich zdaniem jest fałszywy i wprowadza w błąd. Dlatego też proponują by w noweli zawrzeć przepisy dające prawo do zatrudnienia wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Alternatywą ma być jedynie samo zatrudnienie.

Umowy zlecenia choć nie mają być całkowicie wyeliminowane (pozostaną w Kodeksie cywilnym), to ich stosowanie będzie zawężone wyłącznie do wyjątkowych sytuacji.

Na konkretne przepisy prawne w tym zakresie musimy jeszcze poczekać, bowiem projekt zmian w KP pojawi się dopiero w marcu 2018 roku. Warto jednak już teraz przyzwyczaić się do myśli, że w przyszłym roku zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia będzie bardziej problematyczne niż dotychczas.

Iwona Maczalska, PIT.pl